fbpx

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 1)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 12 cm với tần số 2 Hz, Chọn gốc thời gian...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 1 (phần 2)

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Chọn trục tọa độ Ox có...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ...

Câu 7: Một song dọc truyền theo đường thẳng. Phương trình dao động của nguồn sóng tại O là: Điểm M cách nguồn O một khoảng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 1)

Câu 1: Hai sóng kết hợp là A. hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ. B. hai sóng luôn đi kèm với nhau. C. hai...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Giao thoa sóng (phần 2)

Câu 7: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng dừng

Câu 1: Hiện tượng sóng dừng xảy ra khi hai sóng gặp nhau A. có cùng biên độ. B. là hai sóng truyền cùng chiều nhau trên...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần...

Câu 1: Khi muốn nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần...

Câu 7: Một sóng âm là sóng cầu được phát ra từ nguồn điểm có công suất là 2 W. Giả thiết môi trường không...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1: Hai nhạc cụ cùng phát ra một âm cơ bản nhưng có số các họa âm và cường độ của các họa âm...