Saturday, October 20, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sóng dừng

Câu 1: Hiện tượng sóng dừng xảy ra khi hai sóng gặp nhau A. có cùng biên độ. B. là hai sóng truyền cùng chiều nhau trên...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần...

Câu 1: Khi muốn nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần...

Câu 7: Một sóng âm là sóng cầu được phát ra từ nguồn điểm có công suất là 2 W. Giả thiết môi trường không...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1: Hai nhạc cụ cùng phát ra một âm cơ bản nhưng có số các họa âm và cường độ của các họa âm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 1)

Câu 1: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào A. cường độ sóng B. phương truyền sóng C. biên độ sóng D. bản chất môi trường truyền sóng. Câu...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 2)

Câu 8: Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Câu 1: Mối quan hệ giữa cường đọ dòng điệm hiệu dụng với cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều là Câu...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Các mạch điện xoay chiều

Câu 1: Trên đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz chỉ có điện trở thuần, A. pha của cường độ dòng điện bằng 0. B. cường...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối...

Câu 1: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tự điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, biết cảm kháng đang lớn...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối...

Câu 8: Một đọa mạch có R, L, C mắc nối tiếp, được nối với hai cực của nguồn điện xoay chiều có điện áp...