Wednesday, June 20, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 2)

Câu 8: Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 2)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng vật lí của âm (phần...

Câu 7: Một sóng âm là sóng cầu được phát ra từ nguồn điểm có công suất là 2 W. Giả thiết môi trường không...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tính chất và cấu tạo hạt nhân...

Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân nguyên từ A. Mọi hạt nhân của các nguyên tử đều có chứa cả proton...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 2)

Câu 9: Hạt anpha có khối lượng 6,64.1027 kg chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết bán...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Sơ lược về Laze

Câu 1: Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng? A. Quang năng        B. Hiện tượng cảm ứng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Mạch có R, L, C mắc nối...

Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u=135√2 cos100πt...

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 12

Câu 1: Mạch điện xoay chiều gổm R, L, C mắc nối tiếp có hệ số công suất bằng 1 khi Câu 2: Tốc độ truyền sóng...

Thi THPT quốc gia 2016: Bí quyết trước giờ G để ăn điểm môn...

Thầy Nguyễn Đức Phước – Giáo viên dạy Vật lý (Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông) chia sẻ một số bí quyết...