Saturday, October 20, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 7 (phần 1)

Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây? A. Đều là phản ứng tỏa năng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Công suất điện tiêu thụ của mạch...

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 130 V vào hai đầu đoạn mạch gồm ột biến trở...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 1)

Câu 1: Phương trình của một dao động điều hòa là: Chọn phát biểu đúng A. Biên độ A = -3 cm.      B. Pha ban đầu φ =...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Điện từ trường

Câu 1: Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn A. có phương vuông góc với nhau B. cùng phương,...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 6 (phần 2)

Câu 8: Dụng cụ nào sau đây có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong? A. Tế bào quang điện B. Máy quang...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1: Hai nhạc cụ cùng phát ra một âm cơ bản nhưng có số các họa âm và cường độ của các họa âm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 2)

Câu 9: Tính chất giống nhau giữa tia Rơn – ghen và tia tử ngoại là A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước B. làm...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Công suất điện tiêu thụ của mạch...

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. A. Có hai cuộn day mắc nối tiếp, cuộn dây nào có hệ số công suất lớn hơn thì công...