Tuesday, August 21, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân...

Câu 11: Biết khối lượng các hạt là: mp=1,00728 u ,mn=1,00867 u,me=0,000549 u. Độ hụt khối của hạt nhân 612C là A. 12,09 u        B. 0,0159...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 2)

Câu 8: Một nguồn âm được dìm trong nước có tần số f = 375 Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng...

Phương pháp lấy điểm câu hỏi thực tiễn trong đề thi Vật lý

Câu hỏi thực tiễn không khó nhưng yêu cầu học sinh phải thông hiểu hiện tượng và khả năng liên hệ đời sống. Nếu...

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 12

Câu 1: Mạch điện xoay chiều gổm R, L, C mắc nối tiếp có hệ số công suất bằng 1 khi Câu 2: Tốc độ truyền sóng...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Phản ứng nhiệt hạch

Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn B. là sự phân chia một...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại...

Câu 10: Tia tử ngoại không được ứng dụng để A. dò tìm khuyết tật bên trong sản phẩm làm bằng kim loại B. dò khuyết tật...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Năng lượng liên kết của hạt nhân...

Câu 1: Năng lượng liên kết riêng là A. năng lượng cần để giải phsong một nuclôn ra khỏi hạt nhân. B. năng lượng cần để giải...