Friday, April 20, 2018

Môn Lý

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Lý

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 1)

Câu 1: Phương trình của một dao động điều hòa là: Chọn phát biểu đúng A. Biên độ A = -3 cm.      B. Pha ban đầu φ =...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động điều hòa (phần 2)

Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình có dạng x=Acos⁡(ωt+φ). Vật có biên độ dao động bằng 6 cm, pha ban...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 1)

Câu 1: Tìm phát biểu sai về con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang. A. Vật có gia tốc bằng 0 khi...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 2)

Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng của lò xo k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc lò xo (phần 3)

Câu 16: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m dao động với chu kì 0,28 s. Gia tốc có độ...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 1)

Câu 1: Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6,25 lần, thì số dao động điều hòa của...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Con lắc đơn (phần 2)

Câu 9: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m= 400 g và độ dài dây treo l = 2 m. Góc...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? A. Lực cản sinh công âm là tiêu hao dần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Dao động tắt dần – Dao động...

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần...

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Tổng hợp hai dao động điều hòa...

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 =...