Sunday, June 24, 2018
Home Lớp 11

Lớp 11

Tài liệu ôn tập và luyện thi lớp 11

Soạn bài: Chiều xuân (Anh Thơ)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả - Anh Thơ (1921 – 2005) tên khai sinh là Vương Kiều Ân, sinh ra...

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

I. Mục đích và yêu cầu của tiểu sử tóm tắt 1. Mục đích - Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách...

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

I. Loại hình ngôn ngữ - Loại hình là tập hợp những sự vật, hiện tượng có cùng chung những đặc trưng cơ bản nào...

Soạn bài: Tôi yêu em (A.X Pu-Skin)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả A - lếch - xan - đrơ Xéc - ghê - ê - Vich Pu...

Soạn bài: Bài thơ số 28 (R. Ta-Go)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả R. Ta - go (1861 – 1941) là nhà văn nhà văn hóa lớn của...

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Hội liên hiệp Thanh...

Soạn bài: Người trong bao (A.P.Sê-Khốp)

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả An-tôn Páp-lô-vich Sê-khốp (1860 – 1904), nhà văn Nga kiệt xuất, sinh ra và lớn...

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Câu 1 (trang 71 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): Bình luận: là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về sự đúng sai, thật giả,...

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ...

I. Về tác giả, tác phẩm 1. Tác giả Vic-to Huy-gô (1802 – 1885) là một thiên tài nở sớm và rọi sáng từ đầu thế...

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Câu 1 (trang 81 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2): Anh/chị được giao viết một bài văn nghị luận để tham gia diễn đàn do...