Sunday, June 24, 2018
Home Điểm chuẩn

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính kế- toán năm 2017

Trường Đại học Tài chính- kế toán đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:   Ngày...

Điểm chuẩn năm 2017 Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây: Điểm chuẩn...

Điểm chuẩn Trường ĐH Lao động xã hội năm 2017

Trường ĐH Lao động xã hội đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới...

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2017

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2017. Ngành cao nhất...

Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2017

Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2017,cập nhật các thông tin mới nhất tại đây:  

Điểm chuẩn trường Học viện ngoại giao năm 2017

Trường Học viện ngoại giao đã thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây: Điểm chuẩn...

Điểm chuẩn Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2017

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết...

Điểm chuẩn năm 2017 Viện ĐH Mở Hà Nội

Viện ĐH Mở Hà Nội đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây:  

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy...

Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng Năm 2017

Trường Đại học Xây dựng đã công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017, cập nhật chi tiết dưới đây: Điểm...