Tuesday, August 21, 2018

Môn Tiếng Anh

Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 – THPT Ngô...

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 - THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang, các em tham khảo...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh tỉnh Thái Nguyên

Sau khi làm bài xong các em có thể kiểm tra đáp án ngay ở phía dưới để xem mình được bao nhiêu điểm. LINK...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Phạm...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Phạm Công Bình, Vĩnh Phúc (lần 2) là tài liệu ôn...

25 bài luận mẫu tiếng Anh trong kì thi THPT Quốc gia (Phần 2)

Phần 1: http://lop12.edu.vn/25-bai-luan-mau-tieng-anh-trong-ki-thi-thpt-quoc-gia-phan-1/ 26. In about 140 words, write a paragraph to discuss travel as a means of education. In the past travel was considered an...