Friday, April 20, 2018

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý, Hóa, Sinh 2018 Sở GD Hà...

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia bài thi KHTN: môn Lý, Hóa, Sinh Sở GD Hà Nội năm 2018. ...

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn Sinh học

Đáp án chính thức môn Sinh học  kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017.

Đề thi – đáp án môn Sinh học THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6. Mã đề 201 DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI...

Đề thi minh họa môn Sinh học THPTQG 2017

81. A 91. A 101. B 111.A 82. B 92. C 102. A 112.A 83. A 93. C 103.C 113.A 84. C 94. B 104.A 114.B 85. D 95. B 105.D 115.D 86. D 96. C 106.A 116.D 87. D 97. B 107.C 117.D 88. C 98. A 108.A 118.D 89. B 99. D 109.C 119.D 90. B 100. C 110.D 120.D

Download đề thi minh họa giống bài thi THPT Quốc Gia 2017

Chiều nay, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi, giống đề thi sẽ sử dụng trong kỳ thi THPT quốc...