Sunday, February 25, 2018

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục môn Vật lý

Đáp án chính thức môn Vật lý kì thi THPT Quốc Gia 2017 do Bộ Giáo dục công bố ngày 24/06/2017. Link Download tại đây

Đề thi – đáp án môn Vật lý THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Vật lý thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6. MÃ ĐỀ 201 DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI...

Đề thi minh họa môn Vật lý THPTQG 2017

1.C 2.C 3.D 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.C 11.D 12.B 13.D 14.B 15.B 16.B 17.B 18.B 19.D 20.C 21.B 22.C 23.B 24.A 25.D 26.B 27.B 28.A 29.C 30.D 31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.A

Download đề thi minh họa giống bài thi THPT Quốc Gia 2017

Chiều nay, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi, giống đề thi sẽ sử dụng trong kỳ thi THPT quốc...

Đề thi thử THPTQG Vật Lý trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

Đề thi thử THPTQG Vật Lý trường chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang  DOWNLOAD

Đề thi thử THPTQG Vật lý chuyên Hạ Long (Có đáp án)

Đề thi thử THPTQG Vật lý chuyên Hạ Long (Có đáp án) DOWNLOAD: