Saturday, October 20, 2018

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD  ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 11 C 21 B 31 C 2 C 12 D 22 A 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 C 14 D 24 A 34 C 5 A 15 B 25 C 35 D 6 D 16 D 26 D 36 B 7 B 17 C 27 C 37 B 8 B 18 A 28 C 38 D 9 D 19 B 29 B 39 C 10 B 20 A 30 A 40 D

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa tỉnh Hà Tĩnh

Hóa là một trong những môn bắt buộc phải thi đối với những em muốn vào được các trường ban tự nhiên, để các...

Bộ Giáo dục công bố 14 bộ đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia...

Chiều ngày 20/01, Bộ GD-ĐT đã lần thứ 2 công bố 14 bộ đề thi thử nghiệm 9 môn thi (trong đó môn ngoại...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa – Sở GD tỉnh Vĩnh...

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc, có đáp án Câu 1: Trong điều kiện thường, X...

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Hóa học thi THPT quốc gia 2017

40 câu trắc nghiệm của đề được quy định làm trong thời gian 50 phút. Đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc...

Đề minh họa môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Hướng dẫn giải đề minh họa môn Hóa học thi THPT quốc...

Đề thi minh họa môn Hóa: Học thế nào để luyện tốc độ làm...

Theo Hoàng Đình Quang - chàng trai phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương, chủ nhân nhiều video ôn tập...

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia Môn Hóa học năm 2015...

Dưới đây là đề thi minh họa Kỳ thi thử THPT quốc gia Môn Hóa học chính thức năm 2015 của Bộ giáo dục....