fbpx
Monday, January 21, 2019

Đề thi minh họa môn Hóa học THPTQG 2017

41 D 42 B 43 D 44 B 45 B 46 A 47 B 48 B 49 B 50 C 51 B 52 C 53 A 54 B 55 C 56 B 57 A 58 D 59 B 60 B 61 D 62 C 63 B 64...

Download đề thi minh họa giống bài thi THPT Quốc Gia 2017

Chiều nay, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi, giống đề thi sẽ sử dụng trong kỳ thi THPT quốc...

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD  ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 11 C 21 B 31 C 2 C 12 D 22 A 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 C 14 D 24 A 34 C 5 A 15 B 25 C 35 D 6 D 16 D 26 D 36 B 7 B 17 C 27 C 37 B 8 B 18 A 28 C 38 D 9 D 19 B 29 B 39 C 10 B 20 A 30 A 40 D

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa tỉnh Hà Tĩnh

Hóa là một trong những môn bắt buộc phải thi đối với những em muốn vào được các trường ban tự nhiên, để các...