Thursday, June 21, 2018

Đề thi – đáp án môn Hoá học THPTQG 2017

Cập nhật đề thi và bài giải môn Hóa học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6. MÃ ĐỀ 201 DOWNLOAD ĐỀ THI 201...

Đề thi minh họa môn Hóa học THPTQG 2017

41 D 42 B 43 D 44 B 45 B 46 A 47 B 48 B 49 B 50 C 51 B 52 C 53 A 54 B 55 C 56 B 57 A 58 D 59 B 60 B 61 D 62 C 63 B 64...

Download đề thi minh họa giống bài thi THPT Quốc Gia 2017

Chiều nay, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa theo dạng bài thi, giống đề thi sẽ sử dụng trong kỳ thi THPT quốc...