Thursday, June 21, 2018
Home Đề thi - Đáp án Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia

Cảm nhận về 1 đoạn trong “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm.

Chương Đất Nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng là sự cảm của Nguyễn Khoa Điềm về vai trò và những hi...

Đề thi thử THPTQG Hoá học trường chuyên Đại học Vinh

DOWNLOAD  ĐÁP ÁN Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 11 C 21 B 31 C 2 C 12 D 22 A 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 C 14 D 24 A 34 C 5 A 15 B 25 C 35 D 6 D 16 D 26 D 36 B 7 B 17 C 27 C 37 B 8 B 18 A 28 C 38 D 9 D 19 B 29 B 39 C 10 B 20 A 30 A 40 D

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2016 – THPT...

Các em tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2016 - THPT chuyên Đại học Vinh để rèn...

Đề thi minh họa môn Hóa: Học thế nào để luyện tốc độ làm...

Theo Hoàng Đình Quang - chàng trai phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương, chủ nhân nhiều video ôn tập...

Phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Những đứa con trong...

Viết về đề lài gia đình trong chiến tranh, truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi được coi là một...

Người lái đò sông Đà: Những nội dung quan trọng nhất (Phần 2)

Sau khi phân tích lời đề từ và vẻ đẹp hung bạo, dữ dội của dòng sông Đà, chúng tôi tiếp tục gửi đến...

Một số đề thi thử THPT QG môn Sinh 2017

Mẫu 1: đề thi thử thpt môn Sinh 2017 chuân bị cho kì thi thpt quốc gia Câu 1. Ở ruồi giấm, gen A quy...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán – THPT chuyên Bắc Giang năm...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - THPT chuyên Bắc Giang năm 2016, các em tham khảo dưới đây:Xem thêm: Đề thi...