Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2018

10329

Sáng 24/1, Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2018.

Đề thi Khoa học Tự nhiên gồm các bài thi thành phần Vật lý, Hóa học, và Sinh học, mỗi môn 50 phút.

Đề thi Khoa học Xã hội gồm bài thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân, mỗi môn 50 phút.

Đề thi Ngoại ngữ 60 phút với 50 câu hỏi.

ĐỀ THI

Đề thi môn Toán

Đề thi Ngữ văn

Đáp án môn Ngữ Văn

Đề thi Vật lý

Đáp án môn Vật lý

Đề thi Hóa học

Đáp án môn Hóa học

Đề thi Sinh học 

Đáp án môn Sinh học

Đề thi Lịch sử

Đề thi Địa lý

Đáp án môn Địa lý

Đề thi Giáo dục công dân

Đề thi Tiếng Anh

Đáp án tiếng Anh:

Đề thi Tiếng Pháp

Đề thi Tiếng Nga

Đề thi Tiếng Nhật

Đề thi Tiếng Đức

Đề thi Tiếng Trung 

Comments

comments