50 Bài Nguyên hàm cơ bản và hay gặp trong đề thi trắc nghiệm (có đáp án)

3245

Nguyên hàm – tích phân là chương khó trong chương trình Toán lớp 12. Với 50 câu nguyên hàm đa dạng này sẽ giúp các em luyện tập, củng cố lại kiến thức chuẩn bị thật tốt cho kì thi THPT quốc gia.

Câu 1: F(x) là một nguyên hàm của hàm số y=\frac{x-2}{x^{3}}. Nếu F(-1)=3 thì y=\frac{x-2}{x^{3}} bằng:

A.\frac{1}{x}+\frac{1}{x^{2}}+3             B.\frac{1}{x}-\frac{1}{x^{2}}-3        C.-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^{2}}+1       D.-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^{2}}+1

Câu 2: Hãy chọn kết luận sai:

A.d(...)=2xdx chỗ trống là x^{2}+C

B.d(...)=x^{3}dx thì chỗ trống là x^{4}+C

C.d(...)=cosxdx thì chỗ trống là sinx+C

D.d(...)=(1+tan^{2}x)dx thì chố trống là tanx+C

Theo Tuyensinh247

Comments

comments